Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

#4 Chémia vo vzťahoch: „Partner vám musí voňať.“

Partner vám musí voňať

Láska je chémia, Už prvý bozk, prvý dotyk nám dokáže napovedať, či je to ten pravý/pravá pre nás. Za výber nesprávneho životného partnera, môže byť zodpovedná aj antikoncepcia či internetové zoznamky a práve nekompatibilita partnerov býva častým problémom ťažkostí s otehotnením. O chémii vo vzťahoch nám porozprávala biologička a genetička Jaroslava Babková.

27.05.2021

Je dokázané, že kvalitu našich životov ovplyvňuje najmä kvalita našich vzťahov, aj tých partnerských. Keď sme zamilovaní, tak vtedy aj slnko v daždi svieti. Viete, prečo tak túžime po láske? Jaroslava Babková tvrdí, že zo psychologického hľadiska je odpoveď komplexnejšia, no z čisto biologického hľadiska je to preto, lebo počas zamilovanosti sa cítime krásne. V mozgu sa nám vyplavia chemikálie ako dopamín, ktorý spolu s endorfínmi poznáme ako hormón šťastia.

„Dopamín sa vyplaví napríklad aj vtedy, keď si dáte čokoládu, alebo jedlo, ktoré máte radi alebo robíte aktivitu, ktorá vás napĺňa. Vyplaví sa do mozgu a spôsobí pocit pôžitku. Takže automaticky vyhľadávame aktivity, ktoré dopamín spustia. Či už je to tá čokoláda, pohyb alebo iný človek.“

Má váš partner oči len pre vás? Dôvodom je pokles testosterónu

Počas zamilovanosti nastane explózia chemikálií, ktorá nás v mozgu nastaví tak, že je nám dobre. Zároveň poklesne serotonín, čiže máme stav, akoby sme boli na drogách a robíme veci, ktoré bežne nerobíme. Potom sa vyplavia stresové hormóny, čo sa prejavuje tak, že keď sme zamilovaní, nepotrebujeme jesť ani spať. Sme v permanentnom strese a nabudení. Tento stav je však veľmi dôležitý aby sa zamilovaný človek  nakopol k aktivite, pretože interakcia s opačným pohlavím je stresujúca a človek sa potrebuje nabudiť do boja.

„Zaujímavé je, že u zamilovaného muža poklesne testosterón. Je to žiadúci a krátkodobý jav. Pokles testosterónu má za následok to, že zamilovaný muž má oči len pre tú jednu jedinú a nepozerá po iných. Prestáva byť aktívny na reprodukčnom trhu a tiež znežnie, aby sa žene priblížil a aby sa k nej nastavil emocionálne aj hormonálne,“ vysvetľuje Jaroslava Babková a dodáva: „naopak, u ženy musí testosterón trošku stúpnuť, aby bola odvážnejšia a aby mužovi dala šancu. Pre ženu je vzťah a interakcia s mužom riskantnejšia, pretože ak by nevyšiel, následky by niesla ona  napr. v zmysle počatia a starostlivosti o potomka.“

Po prvotnej zamilovanosti prichádza ďalšia fáza, ktorá prehĺbi vzťah do pevnejšieho puta. Môže za to hormón oxytocín, ktorý poznáme ako hormón väzby a vzájomného zblíženia. Je to rovnaký hormón, ktorý sa vylučuje ženám po pôrode pre vytvorenie väzby s bábätkom. Oxytocín sa stimuluje dotykmi a interakciou koža na kožu.

Ak vám partner vonia, ste geneticky odlišní

Čím je to, že nás niekto priťahuje a iný sa môže snažiť a nič k nemu necítime? Genetička vysvetľuje, že primárny signál medzi dvomi prebieha prostredníctvom čuchového vnemu. Je to zakonzervované evolučne a funguje to tak, že dvaja ľudia, ktorí by sa mali nájsť a sú pre seba stvorení, čo sa týka reprodukcie a partnerstva v biologickom zmysle, by si mali voňať. Voňajú si preto, lebo sú geneticky a imunologicky odlišní. Preto nás priťahuje iba istý typ ľudí z populácie, tí ľudia, ktorí nás priťahujú, sú pre nás geneticky odlišní.

„Príroda to takto zariadila, pretože dvaja odlišní ľudia majú iný genetický potenciál čo sa týka imunity. To znamená, že muž má istý arzenál zbraní proti vírusom, patogénom, baktériám a žena, ktorá je odlišná, má rozdielny typ zbraní a úplne odlišné možnosti boja. Keď sa títo dvaja stretnú a splodia potomstvo, čo je jediný náš cieľ ako biologických živých bytostí, tak to potomstvo, ktoré vznikne kombináciou týchto dvoch ľudí bude veľmi dobre vyzbrojené. Tieto deti budú mať také spektrum možností, čo sa týka imunológie na boj s patogénmi, že budú veľmi dobre prispôsobené na život. A to príroda chce, lebo prežijú len najsilnejší jedinci.“

Nielen vôňa, ale aj kultúrna evolúcia je dôležitá

Počas života nám bude voňať veľmi veľa biologických jedincov, ale my ako ľudia sa nemôžeme riadiť len tým, kto ako vonia.

„Podliehame aj kultúrnej evolúcii a tá je rýchlejšia a pre nás ľudí veľmi dôležitá. Hľadanie partnera začína byť veľmi komplikovaný proces, keďže u nás nejde už len o párenie a plodenie. Čo sa týka biologického hľadiska, je to veľmi jednoduché. Proste toho človeka ovoniame - keď sa ráno pri ňom budíme, keď večer zaspávame a ak mi vonia, naozaj tá čistá vôňa toho mužského tela, po práci, po námahe, ráno po zobudení, tak viem, že to je ten pravý. Lenže na to, aby som s týmto človekom vytvorila funkčný plnohodnotný vzťah, na to aby sme dokázali spolu vychovávať deti a aby sme prežili spolu harmonické manželstvo, toto nestačí. Čiže keď stretnem človeka, ktorý mi vonia, je to veľmi dôležitý základ. Ten človek však musí mať aj iné atribúty, či už rovnaké hodnoty, povahu, s ktorou dokážem žiť.“

Určite platí, že v biológii sa protiklady priťahujú, ale čo sa týka psychologických a socioekonomických faktorov, tak tam to nefunguje a protiklady nie vždy vydržia spolu žiť.

Ste na internetovej zoznamke? Nečetujte pridlho

Fenomén internetovej zoznamky príroda nepozná, a preto naň nevieme dostatočne reagovať. Podľa genetičky sa stáva, že sa zaľúbime už počas písania.  „Pokiaľ sa to písanie dlho naťahuje bez fyzického kontaktu, tak sa môže stať, že sa zaľúbime do predstavy, ktorú si my vytvoríme. Keď sa pýtame ľudí, ktorí využívajú online zoznamky, tak vravia, že na tie stretnutia príde úplne iný človek. A príde preto, lebo my máme predstavu, ako má ten človek vyzerať. Ak sa nám niekto páči a je pre nás zaujímavý a rozumieme si, tak sa treba čo najrýchlejšie stretnúť a overiť tú prírodnú kompatibilitu zoči voči, pretože to môže byť sklamaním.“

Biologická nekompatibilita vedie k problémom s počatím

Jaroslava Babková hovorí, že príroda je veľmi múdra a nastavila párenie a plodenie tak, aby sa stretli tí, ktorí môžu splodiť potomstvo, ktoré je schopné prežiť: „Ak by sa stretli dvaja ľudia, ktorí sú imunologicky rovnakí, tak by potomstvu nemohli dať takú výbavu, ktorá by mu dala nejakú selekčnú výhodu, v zmysle, že prežijú tí najsilnejší. To potomstvo nemá celé spektrum variability génov a tej imunologickej výbavy také, že by sa vedelo prispôsobiť meniacim sa prostrediam v porovnaní s tým potomkom, ktorý vznikne z odlišnej mamy a odlišného otca. Takže príroda zavrhla možnosť, aby sa párili dvaja podobní, lebo to v prírode nemá selekčnú silu. Taký jedinec by zanikol.“

Stáva sa, že sa pri výbere partnera odkláňame od biologických pravidiel. Sú ľudia, ktorí si povedia, že to nie je dôležité, že im to až tak nefunguje alebo dokonca nevedia povedať, či im partner vonia alebo nevonia. Môže to byť spôsobené chemizáciou, ale aj hormonálnymi substitúciami.

„Fenoménom doby je, že si skôr hľadáme materiálne zabezpečenie ako biologické naplnenie. Keď sa odkloníme od toho biologického, nepočúvame reč tela, nepočúvame vôňu a je pre nás dôležitý iný faktor, môže sa stať, že žijem s človekom, s ktorým by ma príroda nikdy nebola spojila. Takže žijú spolu ľudia, ktorým sa ťažko počne potomok, pretože príroda by to tak nechcela a potrácajú sa plody, ktoré sú in vitro. Pokiaľ tam nie je žiadny iný organický dôvod, môže sa stať, že sú spolu len ľudia, ktorí k sebe nepatria.“

Jaroslava Babková hovorí, že existuje štúdia, ktorá publikovala zaujímavé dáta, že ženy, ktoré užívajú antikoncepciu, majú zmenenú preferencia partnera. „Týmto ženám prestane voňať odlišný muž, ale naopak, vonia im muž, ktorý je geneticky príbuzný a to je presne to, čo príroda nechce.“

Rada na záver od Jaroslavy Babkovej

Keď si už hľadáte partnera, s ktorým chcete byť celý život, počúvajte aj to biologické, aby ste pri sebe mali partnera, ktorý vám naozaj je tou polovičkou, ktorú príroda chce aby ste stretli. Aby ste si boli biologicky blízki, jeden pre druhého stvorení.

Vypočujte si celý podcast o chémii vo vzťahoch

 

    

Zaujali vás tieto články?