Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

#3 Stres - silný hráč pri vzniku rakoviny

Joga pre onkologických pacientov

Liga proti rakovine ponúka v rámci Centra pomoci kurzy jogy pre onkologických pacientov. Prečo práve joga a ako môže joga pomôcť pacientom s rakovinou nám porozprávala lektorka jogy Miriam Bellušová.

08.07.2021

Joga pre onkologických pacientov
Foto: Adobe Stock

Hovorí sa, že choroba prichádza do života človeka preto, aby ho podnietila zmeniť  niečo vo svojom živote. Vyjsť z naučených stereotypov a vychodených chodníčkov však nie je jednoduché. Prvou zmenou na ktorú naviažu ďalšie dôležité zmeny či už v pracovnom živote, v stravovacích návykoch alebo záľubách môže byť joga. Práve joga môže veľmi dobre podporiť snahy o zmenu v orientácii v živote.

Aktívne smerovanie pozornosti

Podľa lektorky Miriam Bellušovej joga rozvíja vzájomnú koordináciu vedomia a tela. Predtým, ako cvičiaci začne vykonávať fyzické pohyby pre zaujatie jogovej pozície, aktivuje svoje vedomie. To znamená, že si vytvára predstavu o cviku a pohybe. Až potom telo vykoná zmysluplný a ozdravný pohyb.

„Pre jogu je typické sústredenie a vedomé usmerňovanie toku myšlienok k vopred zvolenej aktivite. Túto skúsenosť možno potom uplatniť aj inde v živote. Hoci sa to zdá byť banálne, nedá sa to spraviť len tak na počkanie, bez skúseností,“

vysvetľuje lektorka a dodáva: „u onkologických pacientov sa myšlienky často vracajú k ochoreniu, vynárajú sa obavy o seba, o svoju rodinu a blízkych. V zložitom období je joga prostriedkom pre aktívne nasmerovanie vedomia a pozornosti k novým horizontom a témam, ktoré sú produktívne a prispievajú k spusteniu ozdravných procesov.“

Joga pre každého

Kurzy sú vhodné takmer pre každého pacienta, pričom je potrebné zohľadniť ho momentálny zdravotný stav. Miriam Bellušová prízvukuje, že joga je predovšetkým pohybová aktivita, čiže predpokladom pre cvičenie je aspoň základná pohyblivosť. Pacient by mal byť schopný sadnúť si na zem, postaviť sa, bez bolesti sa predkloniť a ovládať končatiny.

Jednoduché formy cvikov môžu cvičiť pacienti aj počas prebiehajúcej liečby, ak ju dobre znášajú. Cvičí sa len s vlastným telom a miera cvičenia sa zvyšuje pozvoľna s narastajúcimi skúsenosťami, takže organizmus sa na cvičenie dobre adaptuje.

Miriam Bellušová upozorňuje, že značné obmedzenia pre cvičenie jogy existujú v prípade nádorových ochorení pohybového aparátu, metastáz na chrbtici alebo vnútorných orgánov.

Na meditáciu zabudnite

Hodiny klasickej jogy v jogových centrách a špecializovanej jogy pre onkologických pacientov sa medzi sebou líšia. Asi najväčším rozdielom je relax a meditácia. Lektorka vysvetľuje: „Relax a v súčasnosti veľmi populárne formy navádzanej meditácie nie sú súčasťou lekcií. Ich podstatou je totiž obrátenie pozornosti dovnútra, do vnútorného podprahového vnímania. Samé o sebe nemajú rozvojový charakter a odvádzajú pozornosť cvičiaceho od vonkajšieho diania. Môžu dokonca navodiť postupne až depresívne pocity a pocity izolácie, ktoré sú pre onkologických pacientov rovnako ako aj pre takpovediac zdravú populáciu nežiadúce.“

Joga pre onkologických pacientov sa zameriava v prvom rade na tieto oblasti:

 

 1. Aktívna práca s chrbticou
  Cvičiaci sa učia vnímať vlastnú chrbticu. Rozlišujú krčnú, hrudnú a driekovú chrbticu a v rozličných pohyboch a cvikoch ju správne nasadzujú do pohybu. Aktívna práca s chrbticou je zmysluplná a prínosná, lebo zvyšuje silu okolitého svalstva, čo napomáha k lepšiemu držaniu tela. Zvyšuje sa ňou tiež pružnosť a ohybnosť chrbtice, ktoré sú prevenciou ochorení medzistavcových platničiek a celkovo znamenajú lepšie zdravie chrbta.
 2. Rozvoj koncentrácie pri cvičení
  Okrem vykonávania pohybov sa venuje pozornosť významu cvikov a počas cvičenia sa cibrí aj vedomie a sústredenosť. Mnoho cvikov - napríklad rovnovážny stoj na jednej nohe alebo záklony - vyžaduje určitý stav vnútorného pokoja pri súčasnom dobrom vnímaní okolia. Pri joge sa pacienti učia, ako viesť vlastné vedomie a udržať pozornosť pri zvolenej aktivite a v pokoji.
 3. Zaoberanie sa  zákonitosťami vykonávania pohybov
  Zákonitosti vykonávania pohybov umožňujú napredovanie v jednotlivých cvikoch. Ako sa dá v sede so spojenými vystretými nohami dotknúť hlavou na kolenách? Ako sa dá zacvičiť stoj na lopatkách bez opory dlaní? Nie je to žiadna akrobacia, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Z porozumenia zákonitostiam pohybu a správnym vedením tela vznikajú nové formy a pózy, ktoré sú pre organizmus veľmi prospešné a ich utváranie rozvíja umelecké cítenie cvičiaceho.
 4. Dýchanie
  Lekcia jogy umožňuje spoznávať a uvedomovať si kvalitu vlastného dychu. Ideálny stav dychu je, keď nádych a výdych plynú v pokojnom striedaní, teda bez zadržania dychu a bez prerušovania, bez ohľadu na to, akú činnosť vykonávame. V prvom rade človek spoznáva ako dýcha. Postupne sa naučí voľne dýchať aj v zložitejších jogových pozíciách alebo pri pozdrave slnka. S pribúdajúcimi skúsenosťami s jogovými cvikmi sa zlepšuje kvalita dychu prirodzene.

Power jogu ani hot jogu počas choroby neskúšajte

Špecializované kurzy pre onkologických pacientov v komerčných joga centrách bežne nenájdete. Miriam Bellušová tvrdí, že je to škoda: „Joga človeku prináša cenné možnosti, aby sa naučil zvládať strachy prameniace z choroby, aby do svojho života mohol vniesť zmysluplnú pohybovú aktivitu, aby sa pokúsil nájsť v živote niečo, čo ho zaujíma a teší a tým získal vlastné a zásadné pomocné prostriedky v boji proti rakovine.“

Joga je pestrá disciplína a niečo ako štandardná joga ani neexistuje. Pre pacientov s rakovinou by však mohli lekcie power jogy alebo hot jogy predstavovať zvýšenú fyzickú záťaž. Vo všeobecnosti možno preto odporučiť skôr hatha jogu podporenú aktívnou prácou s vedomím. Okrem jogy môžu onkologickí pacienti využiť aj iné pohybové aktivity. „Za vhodné pohybové aktivity možno označiť také, ktoré podporujú prirodzenú pohyblivosť, cvičenia vlastnou váhou, teda bez preťažovania. Veľmi obľúbený je nordic walking, pilates a plávanie. Pre podporu sociálnych vzťahov a radosti zo života je vhodný tanec a rôzne balančné cvičenia (dosky Vawa alebo fitlopty). Priaznivo pôsobí aj turistika a pobyt v prírode.“

 
 

Článok vznikol v spolupráci s Ligou proti rakovine, ktorá bezplatne zabezpečuje skupinové cvičenia pre onkologických pacientov. V období pandemických obmedzení hodiny jogy neprebiehali, avšak Liga proti rakovine pripravuje pre klientov centra pomoci videolekcie jogy pre domáce cvičenie, prípadne online konzultácie.

Viac informácii sa dozviete na: www.lpr.sk 

 

 

 

 

Zaujali vás tieto články?