Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Rozhovor

asistovanareprodukcia dvojičky

„Metódy asistovanej reprodukcie vedú k zvýšenému výskytu dvojčiat,“ hovorí gynekologička

Prečítajte si všetko o tehotenstve s dvojičkami v našom rozhovore s gynekologičkou a pôrodníčkou MUDr. Soňou Valašíkovou.

12.05.2023

„Metódy asistovanej reprodukcie vedú k zvýšenému výskytu dvojčiat,“ hovorí gynekologička

V článku sa dozviete:

  • Koľko dvojičkových mám donosí deti do deviateho mesiaca?
  • Rodia sa dvojičky vždy len cisárskym rezom?
  • Majú mamičky dvojčiatok aj dvojnásobok mlieka?
  • Najčastejší problém pri dvojičkách je transfúzny syndróm. Čo to je?

Ženy po tridsiatke majú väčšiu pravdepodobnosť počať dvojičky. Vedci predpokladajú, že za to môže zvýšená hladina FSH (folikulostimulačného) hormónu, ktorý je zodpovedný za vývoj vajíčok. Niekedy sa namiesto jedného vajíčka pri ovulácii uvoľnia hneď dve, vďaka čomu sa môžete stať mamou dvojvaječných dvojičiek. Prečítajte si všetko o tehotenstve s dvojičkami v našom rozhovore s gynekologičkou a pôrodníčkou MUDr. Soňou Valašíkovou.

Je pravda, že telo ženy je prispôsobené na to, aby malo len jedno dieťa?

Ženské telo je prispôsobené na to, aby bolo schopné donosiť nielen jeden plod. Viacpočetné tehotenstvo sa v súčasnosti podieľa zhruba na 1,5 až 2 percentách všetkých pôrodov, pričom väčšina z nich pripadá na dvojčatá. Tehotenstvá s tromi a viacerými plodmi predstavujú iba desatiny promile.

Prečo sa žena čakajúca dvojičky označuje za rizikové tehotenstvo?

Samozrejme, viacpočetné tehotenstvo je v porovnaní s jednopočetným zaťažené vyšším rizikom komplikácií a patológií, a to nielen pre matku, ale aj pre samotné plody. Medzi najčastejšie riziká patrí predčasný pôrod a s tým spojená nízka pôrodná hmotnosť a nezrelosť plodov. Takisto riziko intrauterinného (vnútromaternicového) úmrtia plodu je pri gravidite s dvojčatami niekoľkonásobne vyššie v porovnaní s jednoplodovou tehotnosťou.

U viacplodovej tehotnosti sa vyskytuje častejšie intrauterinná rastová retardácia plodu (stav, kedy plod počas vnútromaternicového vývoja nedosahuje adekvátne hmotnostné prírastky). Taktiež  hypertenzné ochorenia (súvisiace s vysokým tlakom) v tehotenstve sú jedny z hlavných komplikácií viacplodovej gravidity. Patria medzi ne arteriálna hypertenzia (zvýšený tlak v tepnách) vyvolaná graviditou a preeklampsia (vážne ochorenie vyskytujúce sa len počas tehotenstva, ktoré sa prejavuje vysokým krvným tlakom a opuchmi).

Tehotným ženám sa odporúča žiť ako predtým, pretože nie sú choré. Pri dvojnásobnom tehotenstve sa odporúčania asi radikálne menia, však?

Každej tehotnosti s viacerými plodmi treba venovať zvýšenú pozornosť. Je potrebné klásť väčší dôraz na niektoré živiny a z tohto dôvodu je priam nevyhnutné, aby ich mamička vo väčšej miere dopĺňala. Ide hlavne o kyselinu listovú, vápnik, železo. Samozrejme, treba dbať aj na stravu. To, že máte nárok na väčší prísun jedla, ešte neznamená, že môžete zjesť všetko, čo sa do vás zmestí, lebo zbytočne priberiete. Mali by ste jesť zdravé potraviny a obmedziť sladkosti.

Môže žena na sebe spoznať, že čaká dvojičky skôr, než pôjde na odber krvi či na ultrazvuk?

Na potvrdenie gravidity bez ohľadu na to, či žena čaká jedno bábätko, alebo viac plodov, väčšina žien používa tehotenské testy. Pri dvojnásobnej gravidite a vyššom tehotenskom hormóne HCG môže byť čiarka na tehotenskom teste výraznejšia už od začiatku. Ak sú tehotné, navštívia gynekológa, ktorý im to potvrdí. Ten pri ultrazvukovom vyšetrení vie zistiť, či ide o jednoplodové, alebo viacplodové tehotenstvo.

Aká je štatistika – koľko dvojičkových mám donosí deti do deviateho mesiaca a aký podiel tvoria predčasne narodené deti?

Viac ako polovica dvojčiat sa narodí pred 37. týždňom a 12 % neprekročí 32. týždeň tehotenstva. Práve predčasný pôrod je častou príčinou novorodeneckej úmrtnosti pri viacplodových tehotenstvách.

Je možné počať dvojičky aj prirodzene alebo vznikajú ako dôsledok asistovanej reprodukcie?

Frekvencia viacpočetných tehotenstiev je historicky udávaná pomocou tzv. Hellinovho pravidla, podľa ktorého je frekvencia dvojčiat 1:89. V súčasnosti to však už vďaka metódam asistovanej reprodukcie neplatí. Okrem toho reálny výskyt viacpočetných tehotenstiev ovplyvňuje rad demografických faktorov. Relatívne stabilný výskyt v populácii majú jednovaječné dvojčatá, a to približne 1:250 pôrodom.

Ich frekvencia nie je závislá od rasy, veku. Naopak, výskyt dvojvaječných dvojčiat sa výrazne líši naprieč rôznymi populáciami. Najpočetnejšie sú v Afrike 1 na 20 pôrodov. Najnižší výskyt je v Japonsku 1 na 500 pôrodov. Pravdepodobnosť výskytu dvojvaječných dvojčiat rastie a je významne ovplyvnená aj vekom matky.

Najvyššia je u žien vo veku 35 až 39 rokov. Výskyt dvojvaječných dvojčiat určujú aj materské genetické vplyvy. Vyššia frekvencia je pozorovaná u žien, ktoré už niekedy porodili dvojčatá alebo sa u nich dvojčatá vyskytli v rodine. Otcovské genetické vplyvy sa tu neuplatňujú. Ako som už spomínala, zásadnú úlohu hrajú metódy asistovanej reprodukcie, ktoré viedli k zvýšenému výskytu dvojčiat.

Rodia sa dvojičky vždy len cisárskym rezom?

Pôrod viacpočetného tehotenstva je spojený s vyššími rizikami pre matku aj pre bábätká. Pôrod tehotenstva s tromi a viacerými plodmi je vždy dôvodom na cisársky rez. Spôsob vedenia pôrodu dvojčiat určuje ich poloha, veľkosť, stav rodičky, stav pôrodných ciest a podobne. Z pohľadu uloženia plodov všeobecne platí, že vaginálny pôrod možno zvažovať u všetkých dvojčiat, kde sú oba plody uložené v polohe pozdĺžnej hlavičkou.

Takto je pripravených na pôrod asi 40 % všetkých dvojčiat. Ak je prvý plod uložený v akejkoľvek inej polohe ako hlavičkou, vedie sa pôrod vždy cisárskym rezom. Významným faktorom pri rozhodovaní o spôsobe vedenia pôrodu je zohľadnenie chorionicity a amnionicity (usporiadanie ich plodových obalov). Jednovaječné dvojčatá sú z dôvodu možných pupočníkových komplikácií vždy dôvodom na pôrod cisárskym rezom.

Vyžaduje si dvojnásobná gravidita istú telesnú stavbu tela alebo aj útle a nízke ženy môžu donosiť dve deti?

Druhá možnosť je správna, aj útle a nízke ženy môžu donosiť dve deti. To či žena bude čakať dvojičky, nezávisí od telesnej stavby, ale od rôznych epidemiologických faktorov (vek, rasa, pohlavie).

Majú mamičky dvojčiatok aj dvojnásobok mlieka?

Dvojčatá aj trojčatá môžu byť dojčené a je možné ich dojčiť výlučne bez dokrmovania. Z pohľadu  dojčenia ide o rovnaké kroky ako pri jednom bábätku. Tvorba mlieka dokáže pokryť ich potreby. Dojčenie je najprirodzenejší spôsob výživy detí. Materské mlieko obsahuje všetky živiny potrebné na prospievanie a rast dieťaťa v správnom pomere a zároveň ho chráni pred vznikom mnohých ochorení. Na spustenie samotnej laktácie je nesmierne dôležité prvé priloženie k prsníku najneskôr do 30 minút až 1 hodiny po narodení

Uvodzovky obrazok

Pravdepodobnosť výskytu dvojvaječných dvojčiat rastie a je významne ovplyvnená aj vekom matky. Najvyššia je u žien vo veku 35 až 39 rokov. 

Známa porucha pri dvojičkách je transfúzny syndróm. Môžete nám ho vysvetliť?

Syndróm fetotetálnej transfúzie je závažný patologický stav viacpočetného tehotenstva. Postihuje asi 10 – 15 % jednovaječných dvojčiat a typicky sa prejavuje medzi 16. - 26. týždňom tehotenstva. Týka sa predovšetkým jednovaječných dvojčiat, ktoré zdieľajú jednu placentu. Niekedy nie sú cievne spojenia v placente rovnomerne rozdelené a dochádza k nerovnováhe vo výmene krvi medzi dvojčatami. Jedno dvojča - darca, dáva viac krvi ako dostáva, stáva sa hypovolemickým. To znamená, že jeho srdce nie je schopné pumpovať dostatok krvi do tela a druhý plod dostáva naopak príliš veľa krvi a stáva sa teda hypervolemickým.

Hypervolémia má za následok zvýšené močenie s následným rozvojom abnormálneho nárastu plodovej vody, ktorý môže iniciovať predčasný pôrod. Trvajúca hypervolémia môže vyústiť do srdcového zlyhania až smrti. Hypovolemický darca je oligurický - klesá močenie, čo má za následok pokles hladiny plodovej vody.

Lekár môže mať podozrenie na syndróm fetofetálnej transfúzie na základe výsledkov bežného ultrazvuku počas tehotenstva. Na stanovenie miery závažnosti sa používa ultrazvuková klasifikácia navrhnutá Quinterom. Má štádiá I. až V. štádium, pričom V. sa týka smrti jedného alebo oboch dvojčiat. Plán liečby závisí od závažnosti stavu a dĺžky gravidity. Všetky dostupné liečebné metódy sú invazívne. Využíva sa fetoskopicky riadená laserová koagulácia placentárnych spojok, ktorej cieľom je prerušenie všetkých spojok medzi plodmi.

Vykonáva sa v lokálnej alebo spinálnej anestézii. Liečba vedie k prežitiu aspoň jedného plodu až v 90 % prípadoch, prežitie oboch plodov sa blíži k 70 %.

Zaujali vás tieto články?