Poznáte nočné kontaktné šošovky pre dorastencov?

Redakcia Zdravé oči 09.01.2023

Nočné kontaktné šošovky sú novou technológiou korekcie zraku, ktorá sa nazýva ortokeratológia.

Článok vznikol v spolupráci s partnerom LENZdravie.

Vaše deti bez okuliarov? Vyskúšajte nočné šošovky v Bratislave

Nočné kontaktné šošovky sú novou technológiou korekcie zraku, ktorá sa nazýva ortokeratológia. Fungujú tak, že sa nasadia pred spaním a ráno po zobudení sa vyberú. Celý deň je zaručené perfektné videnie ako u zdravého človeka bez okuliarov alebo denných mäkkých kontaktných šošoviek. Ortokeratológia funguje na princípe hydrodynamického tlaku, ktorý spôsobí deformáciu rohovky podľa príslušnej dioptrickej hodnoty. Tento efekt je reverzibilný.

Nočné šošovky sú skvelé pre liečbu krátkozrakosti do -8 D, astigmatizmu a ďalekozrakosti do +5 D. Nočné šošovky môžu a mali by nosiť deti a dospievajúci, ktorým sa postupne zhoršuje zrak, pretože bolo klinicky dokázané, že iba nočné šošovky môžu pomôcť zastaviť dynamiku krátkozrakosti. Krátkozrakosť narastá najviac v období medzi 6. a 18. rokom života a práve preto je dôležité zasiahnuť do tohto nevratného procesu a čo najviac ho spomaliť, keďže deti a dospievajúci majú pred sebou ešte celý život. Ak sa u človeka rozvinie vysoká krátkozrakosť (nad 6 dioptrií), potom sa zvyšuje pravdepodobnosť závažných komplikácií – ako je odlúčenie sietnice a myopická retinopatia, ktoré často vedú k slepote.

Nočné šošovky sú pre deti jednoducho nevyhnutné


Po prvé: deti a tínedžeri často nechcú nosiť okuliare kvôli posmechu rovesníkov a často
sa stáva, že deti pred rodičmi a učiteľmi taja svoj zlý zrak, len aby sa vyhli noseniu okuliarov.


Po druhé: deti a dospievajúci nemôžu podstúpiť refrakčnú operáciu pred dosiahnutím veku
18 - 20 rokov. V tomto smere sú prinútení nosiť buď okuliare, alebo kontaktné šošovky.
Netreba dodávať, že je to spojené s množstvom problémov – vezmite si aspoň prezývku
„okuliarnik“ a vytvorenie komplexu menejcennosti spojeného s nosením okuliarov.


Po tretie: ortokeratológia odstraňuje všetky obmedzenia počas bdenia spojené s nosením
okuliarov a bežných kontaktných šošoviek – môžete behať, skákať, plávať, pretierať si oči
atď. To je tiež veľmi dôležité, najmä pre deti, ktoré zvyčajne vedú aktívny životný štýl a
zároveň vzhľadom na svoj vek nemusia úplne rozumieť tomu, čo im hrozí porušením
pravidiel nosenia kontaktných šošoviek (napríklad siahať si do očí so špinavými rukami).

Po štvrté: deti väčšinou spia doma a sú pod dohľadom rodičov, čo zaručuje včasné a správne
nasadzovanie a vyberanie šošoviek, ako aj včasný prístup k odborníkovi.


Spomalenie rozvoja krátkozrakosti u detí


Už niekoľko rokov oční lekári a optometristi, ktorí aktívne praktizujú ortokeratológiu,
uvádzajú, že pri nosení týchto šošoviek sa u detí vyvíja krátkozrakosť oveľa pomalšie ako u
ich rovesníkov, ktorí nosia okuliare alebo mäkké kontaktné šošovky.

Práce viacerých autorov (Cho, Swarbrick, Walline, 2005 — 2022) presvedčivo ukázali, že
ortokeratológia skutočne výrazne spomaľuje progresiu krátkozrakosti. V rokoch 2005 — 2019 boli publikované výsledky mnohých klinických štúdií, ktoré
presvedčivo poukazujú na účinnú inhibíciu progresie krátkozrakosti u detí pri používaní
ortokeratologických šošoviek.

Thomas R. Reim vykonal retrospektívnu štúdiu „Orthokeratology and Adolescent Myopia
Control“, publikovanú v Contact Lens Spectrum v marci 2003. V priebehu 3 rokov bol nárast
krátkozrakosti u adolescentov používajúcich ortokeratológiu 0,39 D (0,13 D za rok). Podľa
iných autorov pri nosení okuliarov krátkozrakosť postupuje oveľa rýchlejšie: 1,53 D za 3
roky (Governson), 0,78 D za rok (Koo a kol.), 0,53 D za rok (Siatkowski a kol.)

Pauline Cho prezentovala štúdiu ,,Longitudinal Ortokeratology Research In Children
(LORIC)´´ v Hong Kongu. Nárast axiálnej dĺžky oka za 2 roky bol v kontrolnej skupine
(okuliare) 0,27 mm a v ortokeratologickej skupine 0,14 mm. Podobná dynamika bola
prítomná pri raste hĺbky zadnej komory oka.

Cheung SW a kol. publikovali v časopise Optometry & Vision Science (2004
Sept;81(9):653-656) klinické pozorovanie «Asymetrické zvýšenie axiálnej dĺžky u oboch očí
pacienta s monokulárnou ortokeratológiou» s použitím monokulárnej ortokeratológie»). 13-
ročný chlapec vo veku 4 rokov nosil orto-K šošovku na ľavom oku a na pravom nenosil
žiadnu šošovku. Počas tejto doby sa axiálna dĺžka ľavého oka zväčšila o 0,13 mm. Dĺžka
pravého oka sa za rovnaké časové obdobie zvýšila o 0,34 mm (0,75 D).

V súčasnosti sa predpokladá, že možným mechanizmom, ktorý je základom tohto účinku, je
vytvorenie periférnej krátkozrakosti. Štúdie profesora Earla Smitha III (Earl Smith III)
dokazujú, že zaostrovanie periférnych lúčov ovplyvňuje rast očnej gule: myopické
zaostrovanie (pred sietnicou) ho spomaľuje a hypermetropické (za sietnicou) ho zrýchľuje.
Keďže väčšie zakrivenie rohovky v periférnej časti v ortokeratológii zaostruje lúče myopicky
pred sietnicou, môže to byť podnetom na spomalenie rastu očnej gule do dĺžky.


Všetky tieto údaje naznačujú, že ortokeratológia inhibuje rozvoj krátkozrakosti u detí a dospievajúcich. To isté dokazujú štúdie uskutočnené E. P. Tarutta a T. Y. Verzhanskaya v Ústave očných chorôb Helmholtz, Moskva, Rusko.


Kontraindikácie používania nočných šošoviek sú takmer rovnaké ako u mäkkých denných
šošovkách. Pri návšteve nášho zrakového centra určí oftalmológ/kontaktológ prítomnosť
alebo absenciu kontraindikácií nosenia nočných šošoviek a pomocou rôznych vyšetrení sa
vyberie správna ortokeratologická šošovka. Ortokeratologické šošovky sa vyrábajú
individuálne v Taliansku a sú certifikované v EÚ a ŠUKL.

Všetky Vaše otázky zodpovieme telefonicky na čísle +421 696 852 820.
Pre viac informácií navštívte webovú stránku www.lenzdravie.sk.Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera