Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Postcovidový syndróm

Lekárka o postcovidovom syndróme: Pacienti musia zmeniť spôsob života

Prečo je dôležitá rehabilitácia pacientov po ochorení COVID-19 vysvetľuje primárka Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie MUDr. Miriam Dziaková, PhD.

18.03.2022

Lekárka o postcovidovom syndróme: Pacienti musia zmeniť spôsob života

Postcovidový syndróm je veľmi aktuálny. Na vašom oddelení pomáhate pacientom opäť nadobudnúť dobrú zdravotnú formu. S akými problémami postcovidového syndrómu sa u vás najčastejšie stretávate?

Pacienti do našej ambulanciu prichádzajú najčastejšie kvôli problémom s dýchaním, extrémnej  slabosti a bolestiam kĺbov, či svalov.

Na lôžkovej časti hospitalizujeme a liečime pacientov s neurologickými komplikáciami, napríklad po prekonaní cievnej mozgovej príhody s postihnutím končatín, ochrnutím svalov, svalovou slabosťou, ktoré zhoršujú ich mobilitu, ich samostatnosť pri bežných denných aktivitách. Takíto pacienti sú závislí od pomoci inej osoby.

Po dlhom období strávenom na lôžku majú mnohí pacienti problém práve s pohybom, mnohí majú dokonca problémy aj s obyčajnou chôdzou. Čo robíte pre to, aby na tom boli fyzicky lepšie?

Rehabilitujeme. Učíme ich čo a ako môžu robiť, aby sa ich zdravotný stav zlepšoval, aby sa zlepšovalo ich dýchanie, kondícia, zmierňovali sa bolesti, aby sa zlepšila ich kvalita života po prekonaní tohto ťažkého ochorenia.

Pohyb dobre pôsobí aj na psychiku. Mnohí pacienti po COVID-e trpia nespavosťou, majú depresie a úzkosti. Ako im v tomto smere môže pohyb pomôcť?

Pohyb pozitívne vplýva na psychiku. Jednak tým, že sa pacientovi zlepšuje stav, zmierňuje sa dýchavičnosť, bolesti, zlepšuje sa jeho kondícia, dokáže urobiť stále viac a viac činností, ktoré boli pre neho problémom, to ho motivuje k ďalšej spolupráci a aktívnej účasti na svojom uzdravovaní. Na druhej strane sa pri aktívnom pohybe uvoľňujú hormóny šťastia, ktoré majú významný vplyv na psychiku chorého. Nie nadarmo sa hovorí, že v zdravom tele zdravý duch.

Ako často by sa mal pacient s postocovidovým syndrómom hýbať a rehabilitovať?

Ak je pacient hospitalizovaný, často začína rehabilitovať už v nemocnici. Fyzioterapeut ho poučí, ako má pokračovať v domácom prostredí. Ak to pacient zvládne doma sám na základe inštrukcií, mal by cvičiť každý deň. 

Odporúčame pravidelné prechádzky, postupne s predlžovaním pobytu na čerstvom vzduchu a s predlžovaním trasy, ktorú pacient prejde. Ak pacient nezvládne cvičenia doma sám alebo jeho ťažkosti pretrvávajú, je pre neho vhodnejšie vyhľadať odbornú pomoc v ambulancii , kde môže pokračovať v rehabilitácii pod odborným dozorom a vedením lekára a fyzioterapeuta.

Aký dlhý čas pacienti priemerne potrebujú, aby ich pohybový aparát fungoval tak, ako má?

Je to individuálne. Záleží od každého pacienta – od jeho zdravotného stavu v akom sa po prekonaní ochorenia nachádza. Mali sme aj mladších pacientov, fyzicky zdatných, ktorí aktívne športovali a po prekonaní COVID-u 19 museli pre svoje zdravotné ťažkosti vyhľadať odbornú pomoc.

Pri postcovidovom syndróme sa odporúčajú nielen rehabilitácie, ale aj kúpeľná liečba. Aké sú ich pozitívne účinky?

Liečba v našich kúpeľných zdravotníckych zariadeniach má celkové blahodarné účinky na zdravotný stav pacientov. Jej účinok je komplexný, pozitívne ovplyvňuje všetky systémy ľudského tela a v neposlednej miere aj psychiku človeka. Klimatické podmienky našich kúpeľov s využívaním zdrojov prírodných liečivých vôd sú uznávané na liečenie. V liečbe pacientov sa využíva široká škála metodík pohybovej a fyzikálnej liečby. Výber metodík je závislý od zdravotného stavu pacienta a je mu individuálne prispôsobovaný, čiže sa „ušije každému pacientovi na mieru“.

Musia pacienti po postcovidovom syndróme zmeniť aj životný štýl? Teda viac oddychovať, spomaliť tempo, zdravšie sa stravovať a zapojiť do svojho života viac pohybu?

Pacienti by mali po prekonaní tohto ochorenia zmeniť svoj spôsob života. Sú k tomu vedení v kúpeľoch alebo pri ambulantnej liečbe svojím terapeutom. Dôležitá je úprava pohybovej životosprávy, teda viac pohybu na čerstvom vzduchu, viac slnečných lúčov, samozrejme podľa fyzických schopností pacienta. Dôležitá je aj úprava stravovacích návykov, odporúčame zaradiť do jedálnička viac zdravých potravín, viac ovocia, zeleniny. Všetko to so sebou prináša rýchlejšiu rekonvalescenciu po ochorení.

Môžu sa pacienti úplne vyliečiť z tejto choroby, alebo môžu mať následky, ktoré sú doživotné?

Už z doterajších poznatkov vieme, že pacienti sa môžu vyliečiť z tejto choroby úplne. Ale u niektorých môžu následky ochorenia pretrvávať dlhšie, často to závisí od pridružených ochorení na, ktoré sa pacienti liečili pred ochorením COVID alebo aj tí, ktorí si nedoliečia následky samotného COVID ochorenia.Odporúčam vytrvať v liečbe a rehabilitácii následkov po prekonaní COVID ochorenia.

Zaujali vás tieto články?