Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Preventívka bez výhovoriek

Súťažte o skvelé ceny

Vo VšZP odmeňujeme zodpovedných.
Ak ste za posledný rok absolvovali aspoň jednu preventívnu prehliadku u všeobecného lekára, gynekológa či urológa, môžete sa zapojiť do súťaže o zdravé ceny.

15.05.2024

Súťažte o skvelé ceny

 

Vyplňte formulár a zapojte sa do súťaže:


 

 

 

 


 

 
Súhlasím so spracúvaním mojej emailovej adresy Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., Panónska cesta, 2, 821 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 na účel marketingových aktivít formou zasielania noviniek. Súhlas udeľujem na dobu 10 rokov. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním, cez odkaz na odhlásenie sa z odberu noviniek. Aktuálne informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na www.vszp.sk/OOU a na všetkých klientskych pracoviskách. Tento súhlas je považovaný aj za súhlas v zmysle osobitných právnych predpisov upravujúcich šírenie reklamy.
 

 

Zaujali vás tieto články?