preventivne.sk

VSZP

PREČO PODPORUJEME PREVENCIU?

  • Včasná diagnostika môže zachrániť život človeka.
  • Iba dlhodobo zdravý človek môže žiť plnohodnotný život, byť a zostať ekonomicky činný tak, aby zabezpečil kvalitný život pre seba a svoju rodinu.
  • Prevencia a preventívny životný štýl prináša ekonomické úspory vám i zdravotnej poisťovni, ktorá tak ušetrené prostriedky môže o to viac investovať do liečby pacientov, ktorých liečba je nákladná a ktorí to naozaj potrebujú.